Autor

B.P.HASDEU

Cartile Autorului

Istoria culturii in Dacia

25,20 lei

Rămasă în paginile ziarului Traian, ea nu a fost niciodată tipărită în volum, limitându-se astfel posibilitatea de a fi cunoscută, nu numai de marele public, ci şi de specialişti. Cu atât mai mult, cu cât s-a emis chiar ipoteza că lucrarea ar fi „depăşită”.

Aflând-o deosebit de interesantă – cel puţin din punctul de vedere al discursului larg erudit, deschizător de perspective, nu numai strict filologico-istorice – o scoatem la lumină după aproape un secol şi jumătate, pentru ca iubitorii operei savantului s-o poată aprecia la justa ei valoare.

 

SIC COGITO

45,15 lei

Volumul de faţă înmănunchează pentru prima dată la un loc toate elementele „dosarului spiritist” hasdeean, respectiv: Sic cogito (reprodus anastatic, după ediţia princeps, 1892, rămasă neschimbată, cele două capitole din Ita sensum, gândit ca al II-lea tom al trilogiei spiritiste, nefinalizat); Studiul O introducere în istoria universală (1874), considerat de B.P.Hasdeu drept o anticipare a intrepretărilor spiritiste ulterioare, viziunea Renaşterea lui Vauban din 1897, în care regele Carol I e întrevăzut ca o reîncărcare a celebrului mareşal al Franţei şi ampla secţiune de corespondenţă pe teme spiritiste.

Parcurgându-l, cititorii îşi vor putea elucida multe din întrebările rămase până acum fără răspuns.