Paranormal

Initiere si mari initiati

42,00 lei

Paul Ştefănescu deschide, în lucrarea de faţă, câteva ferestre spre înţelegerea iniţierii, a principiilor, formelor, obiectivelor, dar şi a miturilor ei, exemplificând aspiraţia omului către cunoaşterea absolută, prin biografiile şi intuiţiile unor mari maeştri, înzestraţi cu calităţi ieşite din comun, din rândul cărora cităm pe: Nostradamus, Swedenborg, Contele de Saint-Germain, Eliphas Lévi, Elena Blavatsky, Rudolf Steiner, Papus, Crowley ş.a.

Jurnal fantezist

44,10 lei

Compus din însumarea notaţiilor fugare ale Iuliei, împrăştiate pe tot cuprinsul textelor sale manuscrise ajunse până la noi, „Jurnalul fantezist“ se constituie într-o operă unică, de mare originalitate, ce singularizează definitiv creaţia autoarei, nu numai în cadrul literaturii române, impunând-o prin insolitul ei.

SIC COGITO

45,15 lei

Volumul de faţă înmănunchează pentru prima dată la un loc toate elementele „dosarului spiritist” hasdeean, respectiv: Sic cogito (reprodus anastatic, după ediţia princeps, 1892, rămasă neschimbată, cele două capitole din Ita sensum, gândit ca al II-lea tom al trilogiei spiritiste, nefinalizat); Studiul O introducere în istoria universală (1874), considerat de B.P.Hasdeu drept o anticipare a intrepretărilor spiritiste ulterioare, viziunea Renaşterea lui Vauban din 1897, în care regele Carol I e întrevăzut ca o reîncărcare a celebrului mareşal al Franţei şi ampla secţiune de corespondenţă pe teme spiritiste.

Parcurgându-l, cititorii îşi vor putea elucida multe din întrebările rămase până acum fără răspuns.