• 0 Items - 0,00 lei
    • No products in the cart.

Istoria romanilor in Dacia Traiana, vol.8

73,50 lei

În linii mari, istoria domniei lui Cuza, cu principalele ei înfăptuiri, e derulată în primul volum al sintezei, iar partea a II-a priveşte doar sfârşitul acestei strălucite şi atât de populare stăpâniri.

Totuşi, finalul încununează opera, relevându-ne cât de adânc a înţeles marele istoric „filele“ relaţiilor Principatelor Unite cu cele şapte aşa-zise „mari puteri“ şi cât de profund a putut să privească dincolo de aparenţe sensul documentelor epocii.

În această privinţă e o lucrare fundamentală.

Savanti si inventatori care au schimbat cursul lumii

34,65 lei

Lucrarea de faţă ne înfăţişează biografiile extraordinare ale unor savanţi şi inventatori care s-au jertfit pe altarul ştiinţei pentru ca viaţa urmaşilor să fie mai uşoară şi mai frumoasă.
Prin contribuţia lor, progresul umanităţii a înregistrat salturi de-a dreptul spectaculoase. Aproape e de neînchipuit ce am fi fost noi astăzi, daca n-ar fi fost Ei ieri .

B.P.HASDEU SAU SETEA DE ABSOLUT, Tumultul si misterul vietii

63,00 lei

„Cartea asupra lui Hasdeu – scria Mircea Eliade în 1927 – va trebui să fie erudită, scrisă cu dragoste, cu mult spirit critic şi cu  înţelegătoare simpatie. Nu o biografie, nu o culegere de rezumate şi anecdote, nu o înşiruire de titluri, ani şi epitete. O carte care să fie o reconstituire a personalităţii lui Hasdeu şi, deci, o oglindă a necesităţilor generaţiei sale. O carte – care să fie, înainte de toate, o construcţie organică.”

Cerinţele marelui exeget al religiilor ne-au stat călăuză în elaborarea lucrării de faţă

RAMAYANA

34,65 lei

Operă fundamentală a culturii indiene şi universale – comparabilă cu Iliada şi Odiseea – epopeea Ramayana, veche de peste două mii de ani, se înfăţişează publicului românesc în veşminte, pe cât de accesibile, pe atât de plăcute, de mare valoare artistică, spre a-l încânta prin aura mitologică a întâmplărilor, prin derularea palpitantă a acţiunii şi mai ales prin simbolistica poetic incifrată.

ISTORIA ROMANILOR IN DACIA TRAIANA vol.7 , Domnia lui Cuza Voda partea I

63,00 lei

Cele două volume ale Domniei lui Cuza Vodă – lucrare imensă de tratare a epocii 1859-1866 – reprezintă cea dintâi sinteză de prestigiu asupra vieţii şi faptelor primului Domnitor al Principatelor Unite.

Datorită documentării, tinzând spre exhaustivitate, şi a privirii fenomenului românesc întotdeauna în context larg european şi totodată ca emanaţie a sufletului naţional, ea a rămas fundamentală până astăzi, atât pentru oamenii de rând – când o găsesc –, cât mai ales pentru savanţii, care nu pot înainta nici un pas mai departe fără a o invoca şi a-şi clădi supoziţiile pornind de la ea.

 

Descarca Catalogul