• 0 Items - 0,00 lei
    • No products in the cart.

RAMAYANA

34,65 lei

Operă fundamentală a culturii indiene şi universale – comparabilă cu Iliada şi Odiseea – epopeea Ramayana, veche de peste două mii de ani, se înfăţişează publicului românesc în veşminte, pe cât de accesibile, pe atât de plăcute, de mare valoare artistică, spre a-l încânta prin aura mitologică a întâmplărilor, prin derularea palpitantă a acţiunii şi mai ales prin simbolistica poetic incifrată.

ISTORIA ROMANILOR IN DACIA TRAIANA vol.7 , Domnia lui Cuza Voda partea I

63,00 lei

Cele două volume ale Domniei lui Cuza Vodă – lucrare imensă de tratare a epocii 1859-1866 – reprezintă cea dintâi sinteză de prestigiu asupra vieţii şi faptelor primului Domnitor al Principatelor Unite.

Datorită documentării, tinzând spre exhaustivitate, şi a privirii fenomenului românesc întotdeauna în context larg european şi totodată ca emanaţie a sufletului naţional, ea a rămas fundamentală până astăzi, atât pentru oamenii de rând – când o găsesc –, cât mai ales pentru savanţii, care nu pot înainta nici un pas mai departe fără a o invoca şi a-şi clădi supoziţiile pornind de la ea.

 

FABRICA DE SPIONI

54,60 lei

Liviu Valenaş a devenit, în Germania, un ziarist de investigaţie, un cercetător aplecat cu atenţie şi intuiţie analitică asupra destinelor unor foşti exilaţi, oameni de profesii diverse, oameni politici de origine română, rătăcitori pe drumurile pustii sau prea întortocheate ale exilului, angrenaţi uneori în acţiuni de propagandă anticomunistă, alteori în forme benigne sau maligne de colaboraţionism cu regimul comunist sau contactaţi de diverse servicii de informaţii, inclusiv cele ale ţărilor de adopţie, care încercau să-i manipuleze, să-i utilizeze, adesea în direcţii tangente sau contrare interesului comunităţii căreia aparţinuseră, cea românească.

 

Descarca Catalogul